Gå til hovedinnhold

Hva er en språkhylle?

En språkhylle inneholder alle bøker på et spesifikt språk. Du finner en språkhylle for hvert språk i Polylino, i alfabetisk rekkefølge.

Åpner du en bok direkte fra en språkhylle, vil den automatisk starte innlesing på det språket. Deler du en bok fra en språkhylle, deler du boken på det språket.

I appen er språkhyllene tilkjennegitt med ikonet av en jordklode. I webversjonen heter menyvalget "Språkhyller".