Gå til hovedinnhold

Hva er forskjellen på Polylino og Polylino skole?

Polylino og Polylino skole har en vesentlig forskjell - og det er at innholdet er tilpasset to ulike målgrupper:

Polylino er for barnehager og tilpasset barn i barnehagealder, mens Polylino skole primært har innhold tilpasset grunnskolen (men også noe av innhold fra barnehageversjonen er tilgjengelig i skoleversjonen). Polylino skole har også noen enklere bøker for barn som trenger mer lesetrening.

I skolen har elevene selv brukerkontoer som de kan benytte på skolen og i fritiden.

I barnehagen er det kun personalet som har brukerkontoer, men med oppgradering til Polylino Home Access, kan også foresatte få brukerkontoer, og tilgang til deler av Polylino på fritiden. Barnehagebarna får ikke egne brukerkontoer.

Løsningene egner seg for alle, også for barn og elever med behov for spesialpedagogisk tilrettelegging, og for barn og elever med norsk som andrespråk.